Fiscaliteit

Het doel van elke ondernemer is uiteraard winst nastreven. Uw zorg als ondernemer is het vermijden van een al te hoge fiscale druk. Wij bekijken samen met u hoe wij uw dossier fiscaal kunnen optimaliseren.

Wij bieden U onder meer  volgende diensten aan:

  • Aangifte personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting op een fiscaalvriendelijke manier
  • Btw problematiek, btw controles
  • Fiscale begeleiding op basis van winstberekeningen, jaarrekening, rapporten en prognoses
  • Bijstand en vertegenwoordiging bij fiscale controles
  • Opmaak bezwaarschriften